BIOLIT VULKANSKA KAMNINA VREČA 20KG

51.76

BIOLIT, ki sestoji iz naravnih zeolitov, je naravna mineralna snov, predelana v mikronsko obliko, ki ima izjemno sposobnost, da selektivno veže amonijeve ione in ostale škodljive snovi iz črevesja ter jih odnaša iz živalskega organizma.

Zeolitni minerali so zaradi specifičnih lastnosti, kot so sposobnost selektivne ab- in adsorbcije, ionske izmenjave in visoke aktivne površine, nepogrešljivi v napredni reji živine. Izboljšujejo vzrejne rezultate, rešujejo ekološke probleme farm in zadržujejo prepotrebni dušik.

Delovanje BIOLITA je pogojeno s posebno ‘kletkasto’ zgradbo zeolitnega minerala. Povezani kanalčki in votlinice znotraj kristalne strukture v vlažnem ambientu vežejo nase številne katione (amoniak, ogljikov dioksid, težke kovine, mikotoksine, bakterijske toksine, vlago in drugo). Te sestavine so v živinski krmi in v prostorih za živino, v intenzivni proizvodnji pa povzročajo obolenja, pogine, povečano porabo hrane, manjši prirast in podobno, kar se negativno odraža na ekonomičnosti proizvodnje. V svoji strukturi omogoča biolit vezavo le najmanjših molekul (t.j. prvenstveno amonijev NH4 + ion), medtem, ko večje molekule (aminokisline, vitamini) ne vstopajo v strukturo in so dostopne presnovi.

Raziskave na Japonskem, v ZDA, Nemčiji, Avstriji in Italiji, pa tudi pri nas, so dokazale, da zeoliti vežejo nase do 80 % aflatoksina B-1 v raztopini. Podobne rezultate so raziskave dokazale tudi v vezanju vomitoksina, toksina T – 2, zearalenona in oosporeina.  Z uporabo zeolita se je občutno zmanjšal vpliv navedenih mikotoksinov na preživetje in rast piščancev, na porabo hrane ter nesnost.

Zaradi velike površine votlinic in kanalov v strukturi kristala pa biolit v procesu prebave razporeja hrano v tanjši sloj, s čimer omogoča boljše vsrkavanje hranljivih snovi, upočasnjuje prebavni proces, zmanjšuje porabo hrane pri svinjah za 5 do 8 %, pri brojlerjih za 4 do 6 % in pri nesnicah za 4 do 7 %, nesnost pa povečuje kar za 3 do 5 %.

V debelem črevesu biolit veže nase produkte presnove, ki jih izloča organizem. Biolit ne deluje aktivno na prebavo, s potovanjem skozi prebavni trakt veže nase imenovane spojine, jih izloča z iztrebljanjem in tako ne pušča nikakršnih škodljivih ostankov v mleku, mesu ali jajcih. Biolit deluje torej le kot odnašalec škodljivih snovi iz organizma.

KEMIJSKA SESTAVA BIOLITA:

PODROČJA UPORABE

Priprava krmila:

 • veže večjo količino proste vlage v krmi,
 • izboljša sipkost krme, poveča sposobnost peletizacije,
 • zmanjšuje mikrobiološko kvarjenje krme in tako podaljšuje čas skladiščenja.

Prebava živali:

 • upočasni prehod hranil skozi prebavila, pospešuje delovanje želodca in črevesja, povečuje absorpcijo hranljivih snovi,
 • vzpodbuja izločanje antitelesc iz želodca in črevesja ter tako preprečuje diareo,
 • veže nase toksine, ki se v večji meri izločajo iz telesa.

Tla in okolje:

 • iztrebki so manj smrdeči, zaradi velike količine vezanega amoniaka, in bolj suhi, zaradi vezane vlage,
 • gnoj in gnojnica sta obogatena z vezanim dušikom, tako da v zemlji deluje zeolit kot počasi sproščujoče se dušikovo gnojilo.

UPORABA BIOLITA SE PRIPOROČA

V PRAŠIČEREJI:

 • pri svinjah več mesa v breme tolšče,
 • breje plemenske svinje so dovzetne na vplive mikotoksinov (predvsem smrtnost mladičkov),
 • pri odstavljenih malih pujskih se rešuje problem diaree,
 • boljše zdravstveno stanje.

V PERUTNINARSTVU:

 • hitrejša rast in boljša kakovost perja,
 • pri reji brojlerjev se izboljšuje obremenjena mikroklima,
 • pri nesnicah se poveča nesnost, večja je trdnost jajčne lupine,
 • pri fazanih zmanjšan pojav kanibalizma,
 • pri puranih.

V RIBOGOJSTVU:

 • V ribogojstvu se zeolit lahko uporabi kot naravni kationski izmenjevalec v obliki filtra ali kot praškasti posip, ki se stresa neposredno v ribnik.
 • Dušikove spojine (predvsem amoniak), ki nastajajo kot izločki pri vzreji rib, veljajo za najpomembnejše strupene snovi v ribogojstvu. Že nizke koncentracije povzročajo zmanjšano odpornost, bolezen ali celo pogin rib. Znano je, da se že pri koncentraciji 0,1 ppm NH3-N pojavijo motnje v rasti, motnje v obtoku pa se pojavijo že pri koncentraciji 0,015 ppm, če se sočasno zmanjša količina prostega kisika pod 5 ppm.
 • Z uporabo naravnega zeolita lahko občutno zmanjšamo koncentracijo škodljivega amoniaka v vodi. Zeoliti imajo namreč izredno dobro sposobnost selektivne adsorbcije amonijevega iona.
 • Uporaba zeolitnega filtra  kot ionskega izmenjevalca je priporočljiva predvsem v ribogojnicah in akvarijih z zaprtim sistemom kroženja vode. Zeolit  ima pri čiščenju dvojno delovanje: zaradi ustrezne granulacije (2 – 5 mm) deluje sprva kot fizikalni mehanski filter, pri čemer iz vode odstranjuje netopne snovi (usedline). V nižjih slojih plasti pa deluje zeolit kot ionski izmenjevalec in odstranjuje neoksidirani dušik v obliki amoniaka NH4+. Poleg navedenih funkcij deluje zeolit kot stabilizator pH (pufer), saj izravnava nevtralnost vode.
 • Z uporabo zeolitnega filtra se koncentracija prostega amoniaka zniža za 70 do 80 %. Tako se voda obogati s kisikom, v čistejšem okolju pa se izboljša vitalnost rib, kar občutno vpliva na prirast.

PRI PREŽVEKOVALCIH (teleta, jagnjeta, kozliči):

 • manjša umrljivost sesalnih telet.

PRI REJI DRUGIH ŽIVALI –  KONJEV, KUNCEV.

BIOLIT KOT NARAVNO MINERALNO GNOJILO

Tla so za svoj nastanek potrebovala več milijonov let in se še vedno nenehno spreminjajo. Sestavljena so iz štirih glavnih komponent: mineralne in organske substance, vode in zraka.

Lastnosti zemlje na vrtu, še posebej fizikalne, so pogosto okrnjene in daleč od tistega, kar bi si želeli. Zemlja je kot rešeto. Ni sposobna zadržati večje količine vlage in tudi hranil ne. Nekaj dni po dežju je že potrebna zalivanja. To se dogaja zlasti na lažjih peščenih, slabo humoznih tleh. Takšna tla se lahko obdelujejo, prevajanje vode je dobro, prezračevanje intenzivno, rastline z lahkoto prodirajo s koreninami. Voda se hitro odcedi v podtalnico in odteče v vodotoke.

Naravna zeolitna moka sta ime za praškasto obliko naravne kamnine vulkanskega izvora, ki se uporablja v kmetijstvu, poljedelstvu in vinogradništvu. Kamninske moke so učinkovite predvsem zaradi njihove kemijske in mineralne sestave, zaradi velike notranje površine in mrežaste (skeletaste) zgradbe, ki omogoča vezavo in oddajanje hranljivih snovi ter vode.
Pomembna lastnost kamninske moke je v postopnem sproščanju elementov rastlinske hrane. Kamninska moka zadrži lahko topne snovi, jih veže in nevtralizira (ima nevtralizacijsko vrednost), istočasno ter po potrebi pa so rastlinam in mikroorganizmom vedno na razpolago. Kamninske moke so torej posredovalci in shranjevalci hranljivih snovi v talnih plasteh, istočasno pa preprečujejo, da bi se le-te izprale v globlje plasti, kjer bi bile rastlinam nedostopne.

Po mineralni sestavi so lahko zeolitne,biolitne ali mešane. Razlika je predvsem v kristalni strukturi mineralov, iz katere pa izhajajo določene lastnosti. Zeolitna moka bolje zadržuje dušikove spojine (selektivna adsorbcija dušika), biolitna zemlja pa ima sposobnost nabrekanja, s čimer veže in zadržuje ogromne količine vode. Za vsako vrsto tal je treba ugotoviti, katera kamninska moka ji ustreza.

BIOLITNA ZEMLJA

BIOLITNA zemlja se uporablja na bolj peščenih in lahko propustnih tleh. Takšna tla je lahko obdelovati.
Biolitna zemlja je zaradi svoje visoke sposobnosti adsorbcije zmožna zadrževati v tleh topne hranljive snovi, ki bi sicer zaradi izpiranja bile izgubljene. Hranljive snovi tako ostanejo v tleh in so daljši čas na razpolago rastlinam.
V tleh živeči organizmi najdejo pri uporabi biolitne zemlje v biolitni mineralni strukturi dobre pogoje za razvoj. Tako so tla bistveno izboljšana, pridelek pa je povečan na naravni način.

ZEOLITNA MOKA

Zeolitna moka se uporablja na bolj težkih – ilovnatih tleh. S kombinacijo osnovnega gnojenja in zeolitne moke se izboljšuje fizikalna sestava tal.
Pri srednje težkih ilovnatih tleh je priporočljivo redno dodajanje zolitne moke. Ta sestoji iz najmanj 50 % naravnih zeolitov ter drugih mineralov, kot so glinenci, kremen, sljude, illit in drugo. Vsebuje tudi pomembne elemente, kot so: aluminij, železo, mangan, kalcij, natrij, kalij, fosfor, cink, baker …
Če obogatimo tla z vsemi temi dragocenimi minerali in prvinami, dobimo zdrave rastline, ki izkazujejo visoko moč obrambe proti škodljivcem.

BIOLIT V EKOLOGIJI

Zaradi vedno večjega razvoja industrije prihaja do čedalje bolj onesnaženega okolja – zemlje, vode, gozdov in zraka -, kar nedvomno ogroža naše življenje. V preteklih letih se je povečala tudi izgradnja velikih nuklearnih elektrarn ter kemijske in petrokemijske industrije ter s tem ogroženost večje površine zemlje.

BIOLIT je povsem naravna vulkanska kamnina, bogata z zeoliti, ki ima veliko sposobnost ionske izmenjave in adsorbcije, kar se s pridom uporablja za odstranjevanje strupenih in škodljivih substanc.

UPORABA:

 • za čiščenje industrijskih odpadnih voda in za nizkoradioaktivne vode iz nuklearnih sistemov (odstranjevanje Cs134 in Sr89),
 • za čiščenje pitnih voda,
 • na živalskih farmah se z biolitom odstrani do 70 % amoniaka iz iztrebkov, s čimer se zelo zmanjša smrad v hlevu  in okolici,
 • za reševanje umirajočih gozdov kot posledica kislega dežja. Naravni zeoliti imajo to lastnost, da vežejo toksične kovine (Pb, Cd, Cu, Zn) iz okolja in s tem zmanjšujejo njihovo koncentracijo v zemlji, s čimer preprečijo, da bi le-te prehajale v rastline.
 • v industriji se biolit  uporablja za odstranjevanje CO2, H2S, NH4, H2O iz industrijskih plinov.

BIOLIT je možno uporabljati povsod tam, kjer nastaja močna koncentracija oziroma prevelika količina amoniaka, ogljikovega dioksida, mikotoksinov, maščob, kislin in sorodnega. Njegova uporaba je nepogrešljiva za njihovo neškodljivo odstranitev.

Poleg navedenega so raziskave pokazale, da je termično obdelan biolit dober dodatek za izboljšanje čiščenja tehnoloških odpadnih voda, ki so onesnažene s kovinami in raznimi težko razgradljivimi organskimi nečistočami. Pri toplotni obdelavi do 800°C se njegova mineralna sestava ne spremeni. To pomeni, da obdrži sposobnost vezanja kovinskih ionov. S segrevanjem materiala do 250°C je odstranjena vsa fizikalno vezana voda. Material postane trden in s tem tudi primeren za polnjenje v čistilne kolone.

 

Brezplačna dostava

Za vsa naročila nad 100€

hitra dostava

Z GLS dostavljalno službo

VAREN NAKUP

Vaši podatki so pri zaključku nakupa 100% zaščiteni