eMBmix 1 L

10.98

eMBmix 1liter
je raztopina , ki se uporablja v industriji in gospodinjstvih za reševanje težav na naslednjih področjih :

1. Čiščenja odpadne vode na malih in velikih čistilnih napravah-sanacija malih in velikih čistilnih naprav,ki ne           delujejo zaradi različnih razlogov(posvetuj se z tehnološkim timom)
2. Zmanjševanje stroškov vzdrževanja malih in velikih čistilnih naprav ter ohranjanje železo betonske                infrastrukture
3. Zmanjševanje in preprečevanje nastanka markaptanskih(smrdečih) in toplogrednih plinov v sistemih vodov za     odpadno vodo in črpališčih (posvet z tehnološkim timom)
4. Zmanjševanje blata na čistilnih napravah tudi do 80%
5. Čiščenja izcednih vod iz deponij mešanih komunalnih odpadkov
6. Industrijsko kompostiranje( klasično zbranih organskih odpadkov iz rjavih posod za biološke odpadke v kvaliteten živ kompost),(posvetuj se z tehnološkim timom)
7. Kompostiranje še minimalnega preostanka blata iz čistilnih naprav
8. Za tretiranje grezničnih odplak

Podrobna navodila o načinu uporabe in dozaciji glede na specifiko področja ter za ogled dobrih praks se obrnite na proizvajalca-prodajalca EM Tehnologija d.o.o.

eMBmix je raztopina,ki se lahko uporablja tudi za reševanje težav v gospodinjstvih na področju :
1. Greznične odplake-sanacija nedelujoče greznice(posvetuj se z tehnološkim timom)
2. Reševanje težav z slabo ali ne delujočimi malimi čistilnimi napravami.
2. Reševanje zadelanih odtokov po hiši in odprava neprijetnih vonjav iz sifonov

Za reševanje težav vam lahko iz izkušenj predlagamo ,kurativni ali preventivni postopek sanacije.

Brezplačna dostava

Za vsa naročila nad 100€

hitra dostava

Z GLS dostavljalno službo

VAREN NAKUP

Vaši podatki so pri zaključku nakupa 100% zaščiteni