ZALIVKO 4 kg

28.14

ZALIVKO
Neto količina :  4 kg
v času pakiranja

Zalivko je suspenzija trdnih delcev v tekočini namenjena za zalivanje tal-zemlje,saj pomaga pri kalitvi,oblikovanju koreninskega sistema, in zorenju sadja ter plodov ostalih rastlinv, sebuje tudi naravna gnojila, ki dopolnjujejo potrebo po hranilih skozi sezono vzgoje zelenjave ali sadja.
Izboljšuje tudi fizično,kemično in biološko stanje tal-zemlje. Na osnovi potrdila o skladnosti , primerno za uporabo v ekološki pridelavi na podlagi Uredbe Sveta(ES)št.834/2007 in Uredbe Komisije(ES) št.889/2008 ter Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS8/2014)

Sestavine : Voda,efektivni mikroorganizmi ,zeoliti,mikro hranila
Hraniti:v temi pri sobni temperaturi. Rahlo zaprta plastenka
Uporaba: Pred uporabo suspenzijo zelo dobro pretresi in pomešaj z aktivirano vodo. Zalivati ali talno škropiti 1x na 10 do 14 dni

Priprava naravnega pripravka za zalivanje:
1 l za zalivanje :  0,05 kg Zalivkota in   1,0litra vode/20m²
5 l za zalivanje :  0,25 kg Zalivkota in   5,0litra vode/100m²
10 l za zalivanje :  0,50 kg Zalivkota in 10,0litra vode/200m²
500l za zalivanje :  25,0 kg Zalivkota in 500 litrov vode/ha

Your Title Goes Here

Your content goes here

Your Title Goes Here

Your content goes here

Your Title Goes Here

Your content goes here