EM v Industriji

KOMPOSTIRANJE Z UPORABO EM®

Zaprt sistem kompostiranja z uporabo EM za pospešitev procesa razgradnje.

Uporaba EM tehnologije pomaga pri zniževanju obratovalnih stroškov za 80% (in več) in prepreči anaerobno gnitje, ki je vzrok neprijetnega vonja. Ključ do učinkovitega kompostiranja je v tem, da poteka »zdrava« razgradnja organskih snovi nenehno po celem kompostnem kupu. Pri vseh pogojih, tudi takih z malo kisika kot tudi v anaerobnih pogojih, EM pospeši zdravo razgradnjo in večjo produkcijo stabilnih delcev organske mase (humusa). Strukturni material tretiran z EM omogoči hitro oblikovanje takšne strukture, ki je bolj puhasta, kar omogoča dostop kisika v kompostni kup. Anaerobni žepi postanejo prezračeni in kakovost proizvoda (komposta) je izboljšana, medtem ko se čas kompostiranja skrajša, stroški pa zmanjšajo.

Kompost z uporabo EM zori v gredah. Ni težav z muhami, neprijetnimi vonjavami ali izcednimi vodami.

Kompostiranje je metoda s katero iz bioloških odpadkov pridobivamo koristen proizvod. Največji izziv predstavlja zagotovitev primernega zračenja v kompostnem kupu. Kisik postane v kompostnem kupu limitirajoč dejavnik zaradi časa, ki je potreben za obračanje in dražitve cen nafte ter cene opreme. Obračanje komposta predstavlja največji vložek. Pogosto obračanje poslabša vonj in povzroča prašenje, sproščanje dušika in metana v zrak in izgubo dragocenih hranil ter organske mase tekom procesa.
EM je združljiv s številnimi načini kompostiranja (vključno s kompostiranjem v posodah) in se lahko uporablja za učinkovito predelavo zelenega odpada, živalskih odpadkov, odpadne hrane in številne druge kmetijske in industrijske odpadke, ki se lahko kompostirajo. EM se lahko uporablja na prekladalnih postajah za varno in učinkovito kontrolo smradu.

Prednost EM so raziskovali v poskusu aerobnega kompostiranja zelenega odpada v kompostnih gredah v Sev. Kaliforniji, kjer uporabljajo metodo kompostiranja, ki zahteva izredno veliko obračanja.

Končni proizvod je obstojen in visoke kakovosti

Rezultati laboratorijskih analiz so pokazali, da je z EM tretiran kompost bil značilno bolj zrel in stabilen kot kontrolni (pripravljen na običajni način). Kompost, ki je bil tretiran z EM je imel razmerje C:N (ogljik:dušik) 15:1, medtem ko je imel netretiran kompost razmerje 18:1. Nadalje je imel z EM tretiran kompost 5× večjo vsebnost nitrata kot kontrolni (netretiran). Z EM tretiran kompost je imel razmerje NO2:NH3 16:1, netretiran 3:1. V tretiranem kompostu je ogljik bolj intenzivno krožil do dušika in bolj učinkovito pretvorbo organskega dušika v nitrat. Mikrobiološka analiza je potrdila in kvantificirala (ovrednotila) viden porast mikrobiološke aktivnosti. Skupine heterotrofov, aktinomicet in pseudomonov so bile številčnejše v kompostu tretiranem z EM. Mikrobiološka raznovrstnost je bila prav tako večja v kompostu tretiranem z EM, kot pri kontrolnem.
Povzetek mikrobiološke analize:
Skupina heterotrofov
EM
kontrola
120 ×106
36 ×106
Skupina aktinomicet
EM
kontrola
16 ×106
2 ×106
Skupine pseudomonov
EM
kontrola
6.5 ×106
0.45 ×106
Skupina anaerobov
EM
kontrola
9.4 ×106
13 ×106
Naveden primer uporabe predstavlja pripravo komposta visoke kakovosti z manj intenzivnim delom.
 
Povzetek mikrobiološke analize:
Naveden primer uporabe predstavlja pripravo komposta visoke kakovosti z manj intenzivnim delom.
 
Postopek:
 1. EM dodajte takoj, ko pripravljate kompostni kup oz. gredo (zaželena je uporaba preden temperatura doseže 48,9 °C)
2. Navedene količine doziranja EM so le priporočene količine in se lahko prilagodijo dejanskim razmeram in vrsti materiala, ki ga kompostiramo. V vseh primerih kompostiranja se priporoča uporaba aktivirane EM zaradi zmanjševanja stroškov.
 
Material
Količina EM na tono
Čas dodajanja
100% zeleni odpad
3,8 l aktivirane EM
1.      dan
50% zeleni odpad /50% ostanki hrane ali  drugega odpadka iz kmetijstva (npr. gnoja)
7,6  l  aktivirane EM
1. dan (1 gal.= 3,8 l) and 14. dan (1 gal.= 3,8 l)
 
3. EM dodajte v vodo, ki jo uporabljate za vlaženje materiala, ki ga želite kompostirati. Uporabite primerno količino vode, da preprečite izcejanje. Material je potrebno obračati vedno znova, kadar uporabite EM . Razredčitev EM je odvisna od skupne količine vode, ki jo potrebujete, da zagotovite primerno vlažnost.
4. Kompost obračajte (zračite) enkrat mesečno dokler ni zrel.
5. Da povečate količino mikroorganizmov in izboljšate kakovost komposta ko je ta že zrel, dodajte majhno količino EM (1 liter/tono).
Material
Količina EM na tono
Čas dodajanja
100% zeleni odpad
3,8 l aktivirane EM
1.      dan
50% zeleni odpad /50% ostanki hrane ali  drugega odpadka iz kmetijstva (npr. gnoja)
7,6  l  aktivirane EM
1. dan (1 gal.= 3,8 l) and 14. dan (1 gal.= 3,8 l)
 
3. EM dodajte v vodo, ki jo uporabljate za vlaženje materiala, ki ga želite kompostirati. Uporabite primerno količino vode, da preprečite izcejanje. Material je potrebno obračati vedno znova, kadar uporabite EM . Razredčitev EM je odvisna od skupne količine vode, ki jo potrebujete, da zagotovite primerno vlažnost.
4. Kompost obračajte (zračite) enkrat mesečno dokler ni zrel.
5. Da povečate količino mikroorganizmov in izboljšate kakovost komposta ko je ta že zrel, dodajte majhno količino EM (1 liter/tono).