kmetijstvo

Uspeh v kmetijstvu je predvsem odvisen od rodovitnosti tal. Efektivni mikroorganizmi spodbujo regenerativne mikroorganizme in njihove procese v tleh. Pomagajo pri pretvorbi organskih snovi v hranilne snovi, ki so na voljo za nove rastline in ustvarjajo okolje, v katerem so patogene bakterije in škodljivci odstranjeni iz njihovega življenjskega prostora.
Efektivni Mikroorganizmi pomagajo, da se znatno poveča rodovitnost tal in pospeši rast ter odpornost rastlin. Tak način uporabe EM zagotavlja možnost organski masi , ki po žetvi ostane na njivi , da lahko služi kot kvalitetno organsko hranilo novim rastlinam. To prinaša zmanjšanje operativnih stroškov, medtem ko se istočasno poveča kakovost in donosnost pridelka.

Uporaba EM v Ribogojstvu

V mešalnem razmerju 1:10.000, to je 1 liter EMa na 10 m³ vode, vmešamo glede na velikost ribnika cca.3-4 kg ultrafinega prahu prakamnin v celoten EMa. Pri ribnikih, ki so manjši od 40 m² upoštevamo razmerje 1:1.000, to je 1 liter EMa na 1 m³ vode.

To mešanico ne damo naenkrat v vodo. Razdeljeno na več delov (zgoraj omenjeno mešanico vedno sveže pripravimo) jo v razmerju 1:10 zmešamo z vodo iz ribnika in poškropimo. Predvsem škropimo rastlinje in nabrežje ribnika, dokler ni vidno izboljšanje. Po potrebi ponavljamo v rednih časovnih razmakih. Da zatremo rast alg in konstantno stabiliziramo kakovost vode lahko v ribniku namestimo EM•X keramične cevčice na gibljivih delih,BIOGEN vrečice (vrečka s suhim BIOGENOM in otežena s kamni) ali pa v ribniku potopimo vrečko iz jute, ki je napolnjena z ovseno slamo.

Iztegljiva naprava Vorstreckanlage:
0,5 l EMa/teden in kontejner za gojenje (1.000 l), v kontejnerju moramo zagotoviti nenehen pritok in odtok vode.

Ribniki za ribogojstvo:
– V ribnik damo cca. 14 dni pred naseljevanjem 2 l EMa/10 m³ vode
– Vsakih 10 do 14 dni 1 l EMa/10 m³ vode
– Hranjenje: dodamo cca. 2 % EM•FKE BIOGENA od količine hrane.

Uporaba EM v poljedeljstvu

Uporaba EM v poljedelstvu temelji na dveh pomembnih stebrih:
EM BIOGEN(kompost/gnoj) in škropljenje EMa-raztopine/EMa-gnojevke/EMa-gnojnice.

Škropljenje EMa-raztopine
Ravnanje z gnojevko, gnojem in gnojnico
Najbolje je, da najmanj 1-2 l EMa/m³ materiala (odvisno od vsebnosti snovi) natrosimo po gnojnih kanalih oz. direktno na gnoj. Priporočamo dodajanje bazično silikatnega prahu prakamnin s kar se da veliko površino = 3 kg/m³.

EM BIOGEN raztrosimo po polju, v drugem koraku škropimo z EMa raztopino oz. EMa gnojevko/ EMa gnojnico in jo nato obdelamo površinsko s kultivatorjem/ krožno brano (ca. 5–10 cm). Ta ukrep je potrebno izvesti najmanj 14 dni pred setvijo ali sajenjem. EM BIOGEN in škropljenje EMa raztopine vzpodbujajo kaljenje semen plevela; plevel lahko pred setvijo ali sejanjem mehansko obdelamo (nasekamo).

Izboljšava tal:
Glede na kolobarjenje 1-2 x letno po žetvi oz. pred setvijo (zimsko in poletno setvijo)

Količina na ha*     
Sestavine
Najmanj 5–20 t
EM BIOGEN (kompost), glede na višino organskih substanc v tleh
3–5 kg
EM•X Super Cera C keramični prah (glede na BIOGEN-količino)**
100 kg
Ultra fini bazično silikatni prah prakamnin/ bazaltni prah
30–60 l
EMa
300–600 l
Voda

Redno škropljenje:

Količina na ha*  
Sestavine
1 kg
EM•X Super Cera C keramični prah
3 kg
Ultra fini bazično silikatni prah prakamnin/ bazaltni prah
1 l
EM•5/EM•FPE (1:1)
30 l
EMa
300 l
Voda

Razkroj slame:

Na hektar:
Narezano slamo poškropite s 60 l EMa zmešano s čim več vode oz. škropite 60 l EMa istočasno kot gnojnico (ne ob sončnem vremenu) in takoj obdelajte s kultivatorjem.
Škropite 4 – 5 x med rastjo

Razkuževanje semen:

Seme v mešalniku omočite z EMa in nato zmešajte z naslednjo mešanico, da postane seme sipko:
– Trije deli ultra finega bazično silikatnega prahu prakamnin/ bazaltnega prahu
– 1 del EM•X Super Cera C keramičnega prahu.

! Škropljenje samo z dobro očiščeno škropilno napravo (npr. očistite z aktivnim ogljem) !

*škropilna naprava s tekočim mešalom
**manj kot je EM BIOGENA, toliko več EM•X super Cera C keramičnega prahu

Uporaba EM v Perutninarstvu

Reja
 
Razprševanje v hlevu: 
1. mesec: najmanj 3-4 krat/teden, optimalne so fiksno nameščene razprševalne šobe s časovnim vklopom.
Nato: 1-2 krat/teden: razpršite 0,02 l/m² EMa-raztopine 1:1 (0,01 l EMa + 0,01 l vode) v toplih mesecih, 0,01 l/m² EMa v hladnih mesecih s potrebno količino vode.
 
Priprava hleva
Temeljito čiščenje z visoko tlačnimi napravami, 1 l/m² EMa-raztopine 1:4 (1 l EMa + 4 l vode)po celem hlevu dobro razškropite – ne pozabite na prezračevalne jaške, razpoke.
 
Čiščenje napajalnega sistema:
14 dni pred nastanitvijo živali pustite delovati 50 % EMa-raztopino 4-5 dni –to ponovite 2-3 krat, nato dobro sperite z vodo. Med zbiralnikom vode in napajalnim sistemom vgradite filter, ki ga redno čistite.
1 dan pred nastanitvijo v hlevu:
0,10 – 0,15 l/m² EMa- raztopine 1:9 (npr. 0,01 l EMa + 0,09 l vode) poškropite po drobno nasekljani slami – optimalno za zračno vlažnost in zmanjšanje prahu v hlevu.
 
Obdelava gnoja
1-2 l EMa/m³ materiala
Priporočljivo je dodajanje ultrafinega bazično-silikatnega prahu prakamnin.
Doziranje: 3 kg/m³
Uporaba EMa FKE oz. EM•FKE BIOGEN pri Broiler-nesnicah-kokoših
 
KOLIČINA:
– Moknata hrana:
7 l EMa FKE/t najmanj 3 mesece; nato glede na okoljske pogoje zmešajte v hrano  5-7 l EMa FKE/t oz. 1-3 % EM•FKE BIOGEN.
Zaradi antioksidantov v EMa FKE ostane zmleto žito stabilnejše.
 
Uporaba:
Za zagotavljanje dobre razdelitve v celotni hrani, lahko EMa FKE zmešate z nekaj pšeničnimi otrobi. 
 
Stisnjena hrana:
po ohladitvi peletov (< 40 °C) primešajte hrani 1-3 % EMaFKE BIOGEN.
 
EMa FKE-doziranje v pitno vodo:
1. in 2. dan:
5-10 % EMa FKE
3. dan:
3 % EMa FKE
4. in 5. dan:
Samo voda
6. dan:
3 % EMa FKE
7. in 8. dan:
Samo voda
9. oz. 10. nato:
10 % EMa FKE
Nato 4.-6. dan:
Nenehno ponavljajte, ob problemih za nekaj ur zvišajte na 10-20 % EMa FKE
 
Uporaba EMa FKE oz. EMaFKE BIOGEN pri  racah in goseh
 
KOLIČINA:
– Moknata hrana:
7 l EMa FKE/t najmanj 3 mesece; nato glede na okoljske pogoje zmešajte v hrano  5-7 l EMa FKE/t oz. 1-3 % EMaFKE BIOGEN.
 
Uporaba:
Za zagotavljanje dobre razdelitve v celotni hrani, lahko EMa FKE zmešate z nekaj pšeničnimi otrobi.
 
Stisnjena hrana:
po ohladitvi peletov (< 40 °C) primešajte hrani 1-3 % EMaFKE BIOGEN.
– Žitna zrna:
Koruzo, pšenico in drugo namakajte/nabrekanje v  2 % EMa FKE-raztopini (0,2 l EMa FKE + 9,8 l vode) za 12-24 ur.

EM v Govedoreji

Reja
 
Razprševanje v hlevu:
1. mesec vsaka 2 dni, nato 2 krat na teden 
– 1 l EMa/25 krav
– V hladnim mesecih razredčite z ustrezno količino vode.
– V toplih mesecih razredčite z vodo 1:10
 
Nega parkljev:
1 l EMa v kopel za 20 glav govedi.
Prvi mesec menjajte kopel vsak dan, nato vsak drugi dan.
 
Priprava hleva
 Temeljito čiščenje z visoko tlačnimi napravami, 1 l/m² EMa-raztopine 1:4 (0,2 l EMa + 0,8 l vode) po celem hlevu dobro razškropite – ne pozabite na prezračevalne jaške, razpoke.
 
Obdelava gnojnice in gnoja
 Dodajte najmanj 1–2 l EMa/m³ materiala (odvisno od vsebnosti snovi) najbolje 1 krat/teden preko gnojnih kanalov oz. gnoju. priporočljivo je dodajanje ultrafinega bazično-silikatnega prahu prakamnin.
Doziranje: 3 kg/m³¸
 
EMa na zelenih površinah
 Dodatno k EMa fermentirani gnojnici in gnoju raztrosite 200 l  EMa/ha/leto (razdelite na posamezne dele – npr. pri 4 površinah 50 l EMa na površino). EMa dodajte pri trosenju gnoja oz. razredčite z vodo 1:5 – 1:10 in raztrosite z dobro očiščeno razpršilno napravo. Uporaba zjutraj ali zvečer, vendar ne pri močnem soncu.
Uporaba EMa FKE oz. EMaFKE BIOGEN pri mlekaricah
 
KOLIČINA:
Hrani dodamo 0,4-0,7 % EMa FKE Trockenmasseaufnahme (močno krmilo, seno, silaža itd.);
1. mesec: 150 ml/kravo/dan, 
nato: 75 ml/kravo/dan
Zaradi uporabe antioksidantov v EMa FKE ostane zmleto žito stabilnejše. 
V stresnih situacijah:
Kot Topdressing dodamo tudi 0,5 kg EM•FKE BIOGEN/kravo/dan.
 
Uporaba EMa FKE oz. EMaFKE BIOGE pri teletih
 
KOLIČINA:
Hrani dodamo 0,4-0,7 % EMa FKE Trockenmasseaufnahme (močno krmilo, seno, silaža itd.);
1. mesec: 15 ml/dan, 
nato: 10ml/dan
V stresnih situacijah:
Kot Topdressing dodamo tudi 0,15 kg EMaFKE BIOGEN/tele/dan.
 
Uporaba EMa FKE oz. EMaFKE BIOGEN pri mladem govedu
 
KOLIČINA:
Hrani dodamo 0,4-0,7 % EMa FKE Trockenmasseaufnahme (močno krmilo, seno, silaža itd.);
Mlado govedo < 1 leto:
1. mesec: 50 ml/dan, nato: 20 ml/dan
mlado govedo >1 leto: 
1. mesec: 100 ml/dan, nato: 40 ml/dan
V stresnih situacijah:
Kot Topdressing dodamo tudi 0,3 kg EMaFKE BIOGEN/mlado govedo/dan.
 
Uporaba EMa FKE oz. EMaFKE BIOGEN pri pitancih
 
Hrani dodamo 0,4-0,7 % EMa FKE Trockenmasseaufnahme (močno krmilo, seno, silaža itd.); =45 ml/pitanca/dan
V stresnih situacijah:
Kot Topdressing dodamo tudi 0,3 kg EMaFKE BIOGEN/pitanca/dan.

Uporaba EM v Prašičereji

EMaFKE v prašičereji

Prav v prašičereji prihaja zaradi iztrebkov do močnega smradu. Amoniak ne obremenjuje samo naših dihalnih poti, ampak tudi živalske. Pri pravilni uporabi EMaFKE lahko očitno zmanjšamo smrad, preprečimo stresne situacije in obvarujemo dihalne poti. Dodaten pozitivni stranski učinek je nastanek gnoja oz. gnojnice z manj smradu in veliko hranilnimi snovmi.
 
Reja
 
Razprševanje v hlevu:
 
1. Mesec: najmanj 3-4 krat/teden, optimalne so fiksno vgrajene razprševalne šobe s časovnim vklopom.
Kasneje: 1-2 krat/teden:
0,1 l/m² EMaFKE-raztopina 1:9 (0,01 l EMa + 0,09 l vode) v toplih mesecih
 
0,01 l/m² EMaFKE v hladnih mesecih, razredčite s potrebno količino vodo;
 
Priprava hleva:
 
Temeljito čiščenje z visoko tlačnimi napravami, 1 l/m² EMaFKE-raztopine 1:4 (0,2 l EMa + 0,8 l vode) po celem hlevu dobro razškropite – ne pozabite na prezračevalne jaške, razpoke.
 
Obdelava gnojnice in gnoja
 
Dodajte najmanj 1–2 l EMaFKE/m³ materiala (odvisno od vsebnosti snovi) najbolje 1 krat/teden preko gnojnih kanalov oz. gnoju.
priporočljivo je dodajanje ultrafinega bazično-silikatnega prahu prakamnin.
Doziranje: 3 kg/m³

EM•FKE v hrani za prašiče

Prav v prašičereji prihaja zaradi iztrebkov do močnega smradu. Amoniak ne obremenjuje samo naših dihalnih poti, ampak tudi živalske. Pri pravilni uporabi EM lahko očitno zmanjšamo smrad, preprečimo stresne situacije in obvarujemo dihalne poti. Dodaten pozitivni stranski učinek je nastanek gnoja oz. gnojnice z manj smradu in veliko hranilnimi snovmi.
 
Uporaba EMa FKE oz. EM•FKE BIOGEN pri plemenskih svinjah
 
KOLIČINA:
 
Suha hrana: 
Zmešajte 7-10 l EMa FKE/t v hrano najmanj 3 mesece, nato 5-7 l EMa FKE/t v hrano.
Zaradi antioksidantov v EMa FKE ostanejo drobljena žita stabilnejša.
Uporaba: Za zagotavljanje dobre razporeditve v celotni hrani, lahko EMa FKE zmešamo z nekaj pšeničnimi otrobi.
Tekoča hrana:
2-3 l EMa FKE/t v tekočo hrano za najmanj 3 mesece, nato 1-2 l EMa FKE/t.
Program spiranja: 
z EMa FKE-raztopino npr. 2 l EMa FKE/1000 l hranilne juhe v pripravi.
V stresnih situacijah se odlično obnesejo naslednje dodatne količine:
5 dni pred do 12 dni po rojstvu:
• 1/8 l EMa FKE/žival/obrok, oz.
• 1/4 kg EM•FKE BIOGEN/žival/dan
 
Uporaba EMa FKE oz. EM•FKE BIOGEN pri pujskih
 
KOLIČINA:
 
Suha hrana: 
7-10 l EMa FKE/t zmešajte v hrano, najmanj 3 mesece, nato 5-7 l EMa FKE/t.
Tekoča hrana:
2-3 l EMa FKE/t v tekočo hrano, najmanj 3 mesece, nato 1-2 l EMa FKE/t.
V stresnih situacijah:
Pujsku dajte v usta takoj po rojstvu cca. 2 ml EMa FKE in pri dodajanju železa  cca. 3 ml EMa FKE.
V  fazi odstavitve:
10 % EM•FKE BIOGEN primešajte hrani – vsak dan sveže.
 
Uporaba EMa FKE oz.. EMaFKE BIOGEN pri pitanih svinjah
 
KOLIČINA:
 
Tekoča hrana:
2-3 l EMa FKE/t v tekočo hrano, najmanj 3 mesece, nato 1-2 l EMa FKE/t.
Program spiranja: 
z EMa FKE-raztopino npr. 2 l EMa FKE/1000 l hranilne juhe v pripravi.  
Suha hrana: 
7-10 l EMa FKE/t zmešajte v hrano, najmanj 3 mesece, nato 5-7 l EMa FKE/t.
Uporaba: Za zagotavljanje dobre razporeditve v celotni hrani, lahko EMa FKE zmešamo z nekaj pšeničnimi otrobi.
V stresnih situacijah:
5 l EMa FKE/t tekoče hrane oz. 2 % EM•FKE BIOGEN v suho hrano.

Uporaba EM v Konjereji

Reja
 
Razprševanje v hlevu:
1/8 l čistega EMa na box npr. z razpršilko ali razprševalno napravo 2-3 krat na teden razpršite po tleh boxa in tleh – slama ali žagovina. Kjer sta urin in blato, razpršimo več raztopine – amoniak se takoj veže. Če je po tleh žagovina razpršimo več, ker zelo vpija tekočino.
Poleti imajo živali rade, če jih poškropimo z EMa raztopino (EMa 1:20 razredčen z vodo). Ker ne nastaja trohnoba, ni več s tem povezanih problemov.
 
Priprava hleva
 
Temeljito čiščenje z visoko tlačnimi napravami, 1 l/m² EMa-raztopine 1:4 (0,2 l EMa + 0,8 l vode) po celem hlevu dobro razškropite – ne pozabite na prezračevalne jaške, razpoke.
 
Obdelava gnoja
 
Najmanj 1-2 l EMa/m³ materiala 
Priporočljivo je dodajanje ultrafinega bazično-silikatnega prahu prakamnin.
Doziranje: 3 kg/m³

Uporaba Em pri Drobnici

Reja
 
Razprševanje v hlevu:
1. mesec: najmanj 3-4 krat/teden, optimalne so fiksno nameščene razprševalne šobe s časovno nastavitvijo.
Nato: 1-2 krat/teden razredčite 0,1 l/m² EMa- raztopine1:9 (0,01 l EMa + 0,09 l vode) v toplih mesecih, 0,01 l/ m² EMa v hladnih mesecih s potrebno količino vode.
 
Priprava hleva
 
Temeljito čiščenje z visoko tlačnimi napravami, 1 l/m² EMa-raztopine 1:4 (0,2 l EMa + 0,8 l vode) po celem hlevu dobro razškropite – ne pozabite na prezračevalne jaške, razpoke.
 
Obdelava gnoja
 
Najmanj 1-2 l EMa/m³ materiala 
Priporočljivo je dodajanje ultrafinega bazično-silikatnega prahu prakamnin.
Doziranje: 3 kg/m³
 
EMa na zelenih površinah
 
Dodatno k EMa fermentirani gnojnici in gnoju raztrosite 200 l  EMa/ha/leto (razdelite na posamezne dele – npr. pri 4 površinah 50 l EMa na površino). EMa dodajte pri trosenju gnoja oz. razredčite z vodo 1:5 – 1:10 in raztrosite z dobro očiščeno razpršilno napravo. Uporaba zjutraj ali zvečer, vendar ne pri močnem soncu.
Uporaba EMa FKE oz. EMaFKE BIOGEN pri ovcah in kozah
 
KOLIČINA:
Hrani dodamo 0,4-0,7 % EMa FKE Trockenmasseaufnahme (močno krmilo, seno, silaža itd.); cca. 11 ml/žival/dan.
Zaradi antioksidantov v EMa FKE ostane zmleto žito stabilnejše.
V praksi se je uveljavila naslednja uporaba: 
20 % pesinih kosov z 80 % EMa FKE 1:100 razredčenih z vodo – pustimo preko noči nabrekati. Od tega damo cca. 1,5 l/žival/dan.
 
V stresnih situacijah:
Kot Topdressing dodamo tudi 10 dag EMAFKE BIOGEN/žival/dan.