EM – v agronomiji

KMETIJSTVO - ORJE NOVO LEDINO ...

Uporaba efektivnih mikroorganizmov (EM) v kmetijstvu,odpira nove dimenzije.

Tako za ekološke kmetijske dejavnosti, kot konvencionalne kmetijske dejavnosti, EM zagotavlja širok spekter možnih aplikacij.

Dejansko Mikroorganizmi spodbujajo naravno moč revitalizacije in so še posebej vplivni v anaerobnih delih tal in rastlin. So v veliko pomoč – še posebej na območjih, kjer so težave z razgradnjo in pojava napada škodljivcev.

Učinkovite Mikroorganizmi ustvarjajo okolje, ki zatira patogene klice in preprečuje onesnaževanje okolja. S pomočjo efektivnih mikroorganizmov, je mogoče ne samo proizvesti bolj plodna tla in bolj odporno floro in favno ampak tudi proizvesti visoko kakovostno hrano, ki je še posebej bogata z antioksidanti.

Kmetijstvo

Uspeh v kmetijstvu je predvsem odvisen od rodovitnosti tal. Efektivni mikroorganizmi spodbujo regenerativne mikroorganizme in njihove procese v tleh. Pomagajo pri pretvorbi organskih snovi v hranilne snovi, ki so na voljo za nove rastline in ustvarjajo okolje, v katerem so patogene bakterije in škodljivci odstranjeni iz njihovega življenjskega prostora.
Efektivni Mikroorganizmi pomagajo, da se znatno poveča rodovitnost tal in pospeši rast ter odpornost rastlin. Tak način uporabe EM zagotavlja možnost organski masi , ki po žetvi ostane na njivi , da lahko služi kot kvalitetno organsko hranilo novim rastlinam. To prinaša zmanjšanje operativnih stroškov, medtem ko se istočasno poveča kakovost in donosnost pridelka.

Zelenjadarstvo

Uspeh pri pridelavi kvalitetne in pristne zelenjave je predvsem odvisen od rodovitnosti tal , ki so pogojena z zadosno količino hranil v obliki , ki je dostopna koreninskemu sistemu. Efektivni mikroorganizmi spodbujo regenerativne mikroorganizme in njihove procese v tleh.Opravljajo primarno vlogo pri pretvorbi grobih organskih snovi v finejše oblike organske hranilne snovi , ki so kasneje lahko dostopne rastlinam preko njihovega koreninskega sistema.Efektivni mikroorganizmi ustvarjajo okolje, v katerem so patogene bakterije in škodljivci odstranjeni iz njihovega življenjskega prostora.
Efektivni Mikroorganizmi pomagajo, da se znatno poveča rodovitnost tal in pospeši rast ter odpornost rastlin. Tak način uporabe EM zagotavlja možnost odpadni organski masi , da lahko skozi kvalitetno fermentativno kompostiranje pridela zadostne količine humusne mase , ki lahko služi kot akomulator vlage in kvalitetnih organskih hranil za nove rastline. To prinaša zmanjšanje operativnih stroškov, medtem ko se istočasno poveča kakovost in donosnost pridelka.

Sadjarstvo

Uspeh pri pridelavi kvalitetnega in pristnega sadja je v prvi vrsti odvisen predvsem od rodovitnosti tal , ki so pogojena z zadosno količino hranil v obliki , ki je dostopna koreninskemu sistemu. Efektivni mikroorganizmi spodbujo regenerativne mikroorganizme in njihove procese v tleh.Opravljajo primarno vlogo pri pretvorbi grobih organskih snovi v finejše oblike organske hranilne snovi , ki so kasneje lahko dostopne rastlinam preko njihovega koreninskega sistema.Efektivni mikroorganizmi ustvarjajo okolje, v katerem so patogene bakterije in škodljivci odstranjeni iz njihovega življenjskega prostora.
Efektivni Mikroorganizmi pomagajo, da se znatno poveča rodovitnost tal in pospeši rast ter odpornost rastlin. Tak način uporabe EM zagotavlja možnost odpadni organski masi , da lahko skozi kvalitetno fermentativno kompostiranje pridela zadostne količine humusne mase , ki lahko služi kot akomulator vlage in kvalitetnih organskih hranil za nove rastline. To prinaša zmanjšanje operativnih stroškov, medtem ko se istočasno poveča kakovost in donosnost pridelka.

Vinogradništvo

Uspeh pri pridelavi kvalitetnega in pristnega grozdja in kasneje vina je v prvi vrsti odvisen predvsem od rodovitnosti tal , ki so pogojena z zadosno količino hranil v obliki , ki je dostopna koreninskemu sistemu. Efektivni mikroorganizmi spodbujo regenerativne mikroorganizme in njihove procese v tleh.Opravljajo primarno vlogo pri pretvorbi grobih organskih snovi v finejše oblike organske hranilne snovi , ki so kasneje lahko dostopne rastlinam preko njihovega koreninskega sistema.Efektivni mikroorganizmi ustvarjajo okolje, v katerem so patogene bakterije in škodljivci odstranjeni iz njihovega življenjskega prostora.
Efektivni Mikroorganizmi pomagajo, da se znatno poveča rodovitnost tal in pospeši rast ter odpornost rastlin. Tak način uporabe EM zagotavlja možnost odpadni organski masi , da lahko skozi kvalitetno fermentativno kompostiranje pridela zadostne količine humusne mase , ki lahko služi kot akomulator vlage in kvalitetnih organskih hranil za nove rastline. To prinaša zmanjšanje operativnih stroškov, medtem ko se istočasno poveča kakovost in donosnost pridelka.Efektivni Mikroorganizmi pomagajo, da se znatno poveča rodovitnost tal in pospeši rast ter odpornost rastlin. Tak način uporabe EM zagotavlja možnost odpadni organski masi , da lahko skozi kvalitetno fermentativno kompostiranje pridela zadostne količine humusne mase , ki lahko služi kot akomulator vlage in kvalitetnih organskih hranil za nove rastline. To prinaša zmanjšanje operativnih stroškov, medtem ko se istočasno poveča kakovost in donosnost pridelka.

Upravljanje z travniki in siliranje

Uspeh pri pridelavi kvalitetne krme in kasneje silažnih materialov je v prvi vrsti odvisen predvsem od kvalitete in rodovitnosti tal , ki so pogojena z zadostno količino hranil v obliki , ki je dostopna koreninskemu sistemu. Efektivni mikroorganizmi spodbujajo regenerativne mikroorganizme in njihove procese v tleh.Opravljajo primarno vlogo pri pretvorbi grobih organskih snovi v finejše oblike organske hranilne snovi , ki so kasneje lahko dostopne rastlinam preko njihovega koreninskega sistema.Efektivni mikroorganizmi ustvarjajo okolje, v katerem so patogene bakterije in škodljivci odstranjeni iz njihovega življenjskega prostora.
Efektivni Mikroorganizmi pomagajo, da se znatno poveča rodovitnost tal in pospeši rast ter odpornost rastlin. Tak način uporabe EM zagotavlja možnost odpadni organski masi , da lahko skozi kvalitetno fermentativno kompostiranje pridela zadostne količine humusne mase , ki lahko služi kot akomulator vlage in kvalitetnih organskih hranil za nove rastline. To prinaša zmanjšanje operativnih stroškov, medtem ko se istočasno poveča kakovost in donosnost pridelka.Efektivni Mikroorganizmi pomagajo, da se znatno poveča rodovitnost tal in pospeši rast ter odpornost rastlin. Tak način uporabe EM zagotavlja možnost odpadni organski masi , da lahko skozi kvalitetno fermentativno kompostiranje pridela zadostne količine humusne mase , ki lahko služi kot akomulator vlage in kvalitetnih organskih hranil za nove rastline. To prinaša zmanjšanje operativnih stroškov, medtem ko se istočasno poveča kakovost in donosnost pridelka.

Dom in vrt

Raba EM v vsakdanjem življenju

To poglavje prikazuje, kako enostavno je, ko se učinkoviti Mikroorganizmi vključujejo v vsakodnevnih dejavnostih gospodinjstva. V oazi dobrega počutja , je pravtako možno pomagati naravni cirkulaciji in celo doživeti osebno korist. Ker doma vzgojena zelenjava in sadje z učinkovitimi mikroorganizmi daje pristnejši in kvalitetnejši okus ter izgled.Še ena prijetna prednost uporabe EM pripravkov je ta , da prihranite pri stroških gnojila in stroških dela.

Dom in vrt je krovni izraz za teme, ki so tukaj in ki se odražajo na področjih:
– pri pripravi pitne in sanitarne vode
– v živinoreje manjšega obsega
– v gradbeništvu
– osebni higieni
– v vrtovih
– greznicah
– ter pri reševanju težav z organskimi odpadki ,ki nastajajo vsak dan v kuhinji tako pri pripravi hrane, kot ostanki na krožnikih.

Gozdarstvo & biomasa

Uspeh v gozdrstvu in pridelavi zadostnih količin biomase je predvsem odvisen od rodovitnosti tal. Efektivni mikroorganizmi spodbujo regenerativne mikroorganizme in njihove procese v tleh. Pomagajo pri pretvorbi organskih snovi v hranilne snovi, ki so na voljo za nove rastline in ustvarjajo okolje, v katerem so patogene bakterije in škodljivci odstranjeni iz njihovega življenjskega prostora.
Efektivni Mikroorganizmi pomagajo, da se znatno poveča rodovitnost tal in pospeši rast ter odpornost rastlin. Tak način uporabe EM zagotavlja možnost organski masi , ki po žetvi ostane v tleh , da lahko služi kot kvalitetno organsko hranilo novim rastlinam. To prinaša zmanjšanje operativnih stroškov, medtem ko se istočasno poveča kakovost in donosnost pridelka.

Čebelarstvo

SLADKA STRAN ŽIVLJENJA

Uporaba učinkovitih Mikroorganizmov v čebelarstvu odpira nove dimenzije.

EMF tablete oksalne kisline vsebujejo čisto oksalno kislino dihidrat je obogaten z učinkovitimi mikroorganizmov. Njihova uporaba zmanjša število Varroa parazitskih obolenj-bolezni. Prav tako lahko prepreči ostanke v medu, ki je zelo pomemben ukrep za merilo kakovost.

Revitalizacija - tal

REVITALIZACIJA AGRONOMSKIH POVRŠIN –
PO KORAKIH ZA USTVARJANJE ZDRAVIH TAL

Uporaba efektivnih mikroorganizmov (EM) v kmetijstvu,odpira nove dimenzije.Tako za ekološke kmetijske dejavnosti, kot konvencionalne kmetijske dejavnosti, EM zagotavlja širok spekter možnih aplikacij.
Dejansko Mikroorganizmi spodbujajo naravno moč revitalizacije in so še posebej vplivni v anaerobnih delih tal in rastlin. So v veliko pomoč – še posebej na območjih, kjer so težave z razgradnjo in pojavom napada škodljivcev.
Učinkovite Mikroorganizmi ustvarjajo okolje, ki zatira patogene klice in preprečuje onesnaževanje okolja.Efektivni Mikroorganizmi pomagajo, da se znatno poveča rodovitnost tal in pospeši rast ter odpornost rastlin. Tak način uporabe EM zagotavlja možnost organski masi , ki po žetvi ostane v tleh , da lahko služi kot kvalitetno organsko hranilo novim rastlinam. To prinaša zmanjšanje operativnih stroškov, medtem ko se istočasno poveča kakovost in donosnost pridelka.